Werkgroep wil oprichting Nationale Zeilbond

logo zeilbond nederland conceptfase
Alleen met een onafhankelijke Nationale Zeilbond kan de zeilwedstrijdsport zich verder ontwikkelen en kan in talentontwikkeling worden geïnvesteerd. Om dat voor elkaar te krijgen is de ‘Werkgroep Zeilbond Nederland’ opgericht.

Deze werkgroep is het initiatief van een aantal gepassioneerde zeilers, zoals Olympisch medaillewinnaar Lobke Berkhout, en het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen (NPJ).

De initiatiefnemers vinden dat het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond zich niet genoeg inzet voor de zeilwedstrijdsport. Zo heeft het Watersportverbond veel activiteiten en kerntaken die niets met de zeilsport te maken hebben. Het geld dat wel wordt gebruikt voor de zeilsport, gaat voor het overgrote deel naar de kleine sectie Topzeilen.

Meer geld en aandacht voor zeilsport
De werkgroep wil dat een Nationale Zeilbond veel aandacht geeft aan de instroom van jeugdzeilers, breedtesport en topsport. De werkgroep wil dat het geld dat de wedstrijdzeilers betalen aan het Watersportverbond alleen wordt gebruikt voor de zeilsport en voor talentontwikkeling in de zeilsport.

Er moet een oplossing komen voor de telkens terugkerende financiële en logistieke problemen van de Topzeilploeg. Daarnaast zijn er verbeteringen nodig voor de zeilopleidingen en voor de opzet en organisatie van wedstrijden. Ook moet een Zeilbond kijken hoe de zeilsport beter zichtbaar kan worden voor publiek en media. 

De werkgroep heeft als motto:
‘Watersport is een mooie recreatieve hobby, maar wedstrijdzeilen is een echte sport’

Lees meer: www.npjeugdwedstrijdzeilen.nl
  • Magic Marine

Onze Facebook feed